הצהרת נגישות

פסטיבל המוזיקה אבו-גוש » הצהרת נגישות

פסטיבל אבו גוש בתל אביב פועל במרכז רבין בתל אביב המצויד בכל אמצעי הנגישות הקיימים כגון- מעליות בכל רחבי המרכז, חניות נכים, עמדות נגישות ,שירותי נכים ועוד .

הפסטיבל פועל באתר האינטרנט בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 – "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" להנגשת האתר לרמה AA.
תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת .Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 –
הפסטיבל פועל למען שוויון הזדמנויות ברשת האינטרנט לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב.

אנו נמשיך במאמצים לשפר את רמת הנגישות באתר מתוך ראייה של שוויון זכויות ושוויון הזדמנויות לכל, אך נציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים.
נשמח לקבל כל תגובה, רעיון והצעה לשיפור בנושא זה באמצעות יצירת קשר בדואר אלקטרוני שכתובתו: info@agfestival.co.il
או באמצעות אחת הדרכים כאן

תפריט נגישות